"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Питання пенсійного забезпечення військових пенсіонерів

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 року № 112 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення» внесено зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”:
Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:
відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням; щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60 календарних місяців служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми цих видів грошового забезпечення за 60 календарних місяців служби на 60.

Для осіб, які звільнені із служби у 2008 році та пізніше або які померли (загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як 60 календарних місяців служби (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748, від 3 вересня 2005 р. № 865, від 9 березня 2006 р. № 268 і від 15 листопада 2006 р. № 1588), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю), починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців.

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших цивільних підприємств, установ та організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 60 календарних місяців, пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" обчислюється виходячи з відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання), відсоткової надбавки за вислугу років, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням.

__________________________________________________________________________


Законом України від 27.03.2014 року № 1169 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» внесено зміни до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу":
Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд - до 35 років;
2) другий розряд - до 50 років.
3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд:
молодший офіцерський склад - до 45 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;
полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;
вищий офіцерський склад - до 60 років;
2) другий розряд:
молодший офіцерський склад - до 55 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 55 років;
полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;
вищий офіцерський склад - до 65 років";
5. Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

Згідно статті 39 вищезазначеного Закону за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців".

Крім того, статтю 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" доповнено новою частиною такого змісту: Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією.

Право на пенсію за вислугу років зберігається для осіб, які були звільнені зі служби до набрання чинності Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VI (до 01.10.2011 року) "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" та мають вислугу 20 років, у разі призову їх на службу у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією.

Пункт 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнено абзацом сьомим такого змісту:
Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з військової служби у мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Крім того, Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 року № 1166 внесено зміни до частини другої статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", згідно яких максимальний розмір пенсії з 01.05.2014 року не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

__________________________________________________________________________


Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 липня 2011 р. N 443 затверджено новий Перелік посад та умов зарахування військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах (один місяць служби за півтора місяця).
Згідно Наказу військовослужбовцям внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" на пільгових умовах зараховується весь час проходження служби на відповідних посадах.

Перелік посад (за всіма військово-обліковими спеціальностями):
- водій;
- водолаз;
- гранатометник;
- дресирувальник;
- заряджаючий;
- заступник командира: батальйону, батареї, бригади, взводу, загону, полку, роти;
- заступник начальника штабу;
- інструктор;
- інструктор-оператор;
- командир: батальйону, батареї, бригади, відділення, взводу, гранатомета, групи, загону, машини, полку, роти;
кулеметник;
- лікар-травматолог;
- лікар спеціаліст-фізіолог;
- механік;
- механік-водій;
- молодший інструктор;
- молодший помічник начальника військового наряду;
- навідник;
- начальник оперативного відділення;
- начальник відділення бойової та спеціальної підготовки;
- начальник відділення виховної роботи;
- начальник групи організації служби з охорони громадського порядку;
- начальник групи бойової та спеціальної підготовки;
- начальник групи виховної роботи;
- начальник інженерної служби;
- начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту;
- начальник медичної служби;
- начальник кінологічної служби;
- начальник фізичної підготовки і спорту;
- начальник розвідки;
- начальник служби собак;
- начальник зв'язку;
- начальник вузла зв'язку;
- начальник військового наряду;
- офіцер групи організації служби з охорони громадського порядку;
- офіцер групи бойової та спеціальної підготовки;
- офіцер загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом;
- офіцер-психолог;
- старший офіцер групи організації служби з охорони громадського порядку;
- старший офіцер оперативного відділення;
- старший офіцер групи бойової та спеціальної підготовки;
- старший офіцер групи виховної роботи;
- старший офіцер відділення виховної роботи;
- старший офіцер загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом;
- старший офіцер-психолог;
- старший помічник начальника оперативного відділення;
- перший заступник командира: батальйону, бригади, загону, полку;
- помічник гранатометника;
- помічник начальника військового наряду;
- помічник начальника штабу з організації кінологічної служби;
- радіотелеграфіст;
- радіотелефоніст;
- розвідник;
- старший помічник начальника відділення бойової та спеціальної підготовки;
- санітарний інструктор;
- сапер;
- снайпер;
- старший: водій, водолаз, дресирувальник, інструктор, механік, оператор, радіотелеграфіст, стрілець, стрілець-кулеметник, хімік, хімік-розвідник;
- старшина;
- стрілець;
- технік (начальник мобільної групи зв'язку);
- фельдшер;
- хімік;
- хімік-дегазатор;
- хімік-дезінфектор;
- хімік-розвідник.

Служба на пільгових умовах зараховується з дня призначення (переміщення) по день звільнення військовослужбовця з посади, визначеної цим Переліком, згідно з наказом по стройовій частині.

Не зараховується в пільговому обчисленні строк перебування військовослужбовця в розпорядженні відповідних командирів (начальників) частин (підрозділів) спеціального призначення.

Військовослубовцям за всіма військово-обліковими спеціальностями, посади яких не ввійшли до цього Переліку, зарахування служби на пільгових умовах проводиться за час їх беспосередньої участі в спеціальних операціях.

У цьому Переліку найменування вживаються в такому значенні:

"частина"- організаційно-штатна одиниця: бригада, полк;
"підрозділ"- організаційно-штатна одиниця: окремий батальйон (загін), рота, взвод, відділення, група.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28