"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Запобігання та протидія корупції >>> Стан виконання >>> Про виконання у 2015 році Програми заходів

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання у 2015 році Програми Пенсійного фонду України
щодо впровадження антикорупційних заходів


  З метою організації виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік (далі - Програма), затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.04.2015 № 63, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області розроблено та затверджено наказом від 05.05.2015 № 41 відповідний План заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням на 2015 рік.

   Зазначеним наказом Головного управління Фонду персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» та Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.04.2015 № 63, покладено на начальників територіальних управлінь Фонду в містах та районах області.

   З метою конкретизації завдань та функцій структурних підрозділів, визначення розподілу службових повноважень, що забезпечують взаємний контроль за прийняттям рішень (здійснення операцій) та у зв’язку із введенням в дію нових структур Головного та територіальних управлінь Фонду, розроблено нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.

   Для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників територіальних управлінь Фонду в корупційну та злочинну діяльність в Головному управлінні Фонду проводиться робота по запровадженню моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України.

   На виконання п.2.1.1. Програми в Головному управлінні Фонду проводиться робота по перегляду відомчих розпорядчих документів з метою уточнення в частині порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів службових осіб територіальних управлінь Фонду.

   На виконання наказу Пенсійного фонду України від 27.02.2015 № 32 «Про результати проведення службового розслідування» спеціалістами управління пенсійного забезпечення Головного управління Фонду перевірено 19 пенсійних справ керівників територіальних управлінь Фонду в області, які отримують пенсії. За результатами перевірок порушень діючого законодавства не встановлено.

   З метою удосконалення контрольно-аналітичної роботи запроваджено 5 моніторингів щодо правильності формування та подання звітів. Забезпечено проведення документальної перевірки даних електронних реєстрів та пенсійних справ щодо 191395 особових рахунків, відібраних за результатами співставлення даних про заробітну плату, використаних для призначення (перерахунку) пенсій з наявними даними реєстру застрахованих осіб. За результатами звірки в Реєстрі застрахованих осіб виявлено 245 «дублів» по ліквідованих страхувальниках, що зареєстровані в Запорізькій області, та 162 «дубля» по страхувальниках, що зареєстровані в інших областях України. Проведено 7 тематичних перевірок щодо організації роботи по документальній звірці даних електронних реєстрів та пенсійних справ. Також протягом року здійснено 7 тематичних перевірок територіальних управлінь Фонду щодо організації роботи по веденню Реєстру застрахованих осіб.

   Проводиться співставлення даних щодо сум нарахованої заробітної плати в реєстрі застрахованих осіб (СПОВ-Р) та в підсистемі обліку сплати страхованих внесків (ОССВ).

   З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями в усіх управліннях Фонду в області успішно функціонують громадські приймальні з обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». Для зручності відвідувачів забезпечується постійне функціонування мережі інформаційних кіосків, які встановлені в приміщеннях громадських приймалень Головного та територіальних управлінь Фонду, що дає можливість зацікавленим особам оперативно ознайомитися з розміром пенсії, стажем, заробітком, переглянути інформацію про сплату страхових внесків. В Головному управлінні Фонду впроваджено аудіо- фіксацію під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

   Також, з червня поточного року в усіх управліннях Фонду запроваджена практика друку заяв на призначення, перерахунок пенсій автоматизованим способом з використанням програмного забезпечення підсистеми «Звернення». За дорученням начальника Головного управління Фонду (лист № 3524/02 від 30.04.2015) протягом травня-червня поточного року проведені перевірки відповідності даних електронних особових рахунків даним пенсійних справ (ПІБ, адреси, ідентифікаційних кодів, паспортних даних, дат народження отримувачів пенсій (утриманців), шифрів, кодів виплат та підвищень тощо).

   Для визначення повноти отриманої інформації мешканцями області та надання пропозицій з покращення прийому громадян, Головним управлінням Фонду продовжується проведення анкетування та опитування громадян в громадських приймальнях територіальних управлінь Фонду в області. За 2015 рік зазначене анкетування проведено в 18 районах, в опитуванні взяли учать 680 громадян, з них 5 % - суб’єкти підприємницької діяльності, 22 % - робітники і службовці, решта 74 % - пенсіонери. В основному, відвідувачі висловлювали задоволення оперативною роботою працівників управлінь Фонду.

   Зауваження та пропозиції, які висловлювали громадяни, здебільшого стосуються технічних аспектів, а не якості обслуговування. Це, насамперед, необхідність встановлення додаткових копіювальних пристроїв, кондиціонерів тощо.

   Щодо можливості залучення до проведення внутрішніх аудитів спеціалістів Головного управління Фонду, до посадових обов’язків яких належить організаційно-методичний супровід питань, які підлягають дослідженню, то у поточному році до перевірок в управліннях Фонду в Хортицькому районі м. Запоріжжя, Василівському, Гуляйпільському, Вільнянському та Приморському районах залучалися спеціалісти відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності, начальник відділу контрольно-перевірочної роботи.

   В Головному управлінні Фонду сформовано та підтримується в актуальному стані єдиний реєстр об’єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Пенсійного фонду України, та об’єктів, якими користуються Головне та територіальні управління Фонду в області на правах оренди.

   В Головному та територіальних управліннях Фонду області шляхом розміщення та постійного оновлення інформації на веб-сайтах та на інформаційних стендах забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управлінь Фонду в області.

   Для забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення в Головному та територіальних управліннях заходів щодо запобігання і протидії корупційних проявів відповідна інформація щоквартально розміщується на інформаційних стендах і веб-сайтах Головного та територіальних управлінь Фонду. Ведеться постійний моніторинг публікацій в засобах масової інформації, на веб-сайтах, в соціальних мережах щодо діяльності управлінь Фонду, в тому числі у сфері антикорупційної політики.

   На постійному контролі в Головному управлінні Фонду знаходиться оперативний розгляд звернень, що надходять з Державної установи «Урядовий контактний центр». У звітному періоді розглянуто 2209 звернень громадян, що на 6 % менше, ніж за 2014 рік, у тому числі 581 звернення або 26 % від вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, 826 звернень або 37% - щодо підвищення пенсій з 01.09.2015 року. Повідомлення громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку службовців Головного та територіальних управлінь Фонду за звітний період не надходили.

   Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в Головному та 8 територіальних управліннях Фонду в Жовтневому, Комунарському, Орджонікідзевському, Хортицькому районах м. Запоріжжя, м. Мелітополі та Мелітопольському районі, м. Енергодарі, Куйбишевському та Приазовському районах області щомісяця працює тематична «пряма» телефонна лінія „Запобігання та протидія корупції”. Анонси проведення гарячих ліній розміщуються на веб-сайтах Головного і територіальних управлінь Фонду, у ЗМІ та на відповідних дошках оголошень.

   На веб–сайті Головного управління систематично оновлюється інформація у розділі „Запобігання та протидія корупції”, діє рубрика „Задай питання начальнику ГУПФУ”, за допомогою якої у звітному році отримали відповіді та роз’яснення 211 громадян.

   Письмові та усні скарги на дії працівників, звернення щодо можливих корупційних правопорушень з боку державних службовців Головного та територіальних управлінь Фонду (в тому числі анонімні) станом на 01.01.2016 року не надходили.

   Регламентні роботи щодо здійснення операцій в автоматизованих системах та автоматизованих робочих місцях, що використовуються в управліннях Фонду в області, виконуються постійно, управліннями ведуться журнали з щомісячною фіксацією таких операцій.

   З липня 2015 року за новими штатними розписами в Головному та територіальних управліннях Фонду створені підрозділи з питань захисту інформації.

   Наказами Головного та територіальних управлінь Фонду затверджені переліки відповідальних осіб, які є адміністраторами інформаційно-телекомунікаційної системи та відповідають за доступ користувачів до ресурсів ІТС. Усіма управліннями Фонду проведено інвентаризацію прав та обсягів доступу користувачів до електронних баз даних та інформаційних систем, здійснюється належний контроль за додержанням порядку допуску та доступу до інформації. Звітування відповідальних осіб про стан захисту ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України запроваджено в ІІІ кварталі 2015 року.

   Стан захисту інформації з обмеженим доступом в управліннях Фонду організовано на належному рівні. Реалізовані системи парольного доступу до інформації в автоматизовані бази даних, організовано персональне попередження державних службовців щодо необхідності дотримання вимог законодавства про захист персональних даних та особисту відповідальність у разі його порушення. Порушень стану пропускного та внутрішнього об`єктового режиму не встановлено.

   До проведення апаратних навчань та семінарів в управліннях Фонду постійно залучаються працівники юридичних служб з метою роз`яснення застосування законодавчих та нормативних актів, які стосуються сфери діяльності Пенсійного фонду. За 2015 рік в області проведено 640 семінарів, занять, апаратних нарад, „круглих столів”, лекцій з питань вивчення норм антикорупційного законодавства. При проведенні роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад, основна увага зосереджена на формуванні достатніх знань з питань антикорупційного законодавства, неухильного дотримання його вимог та обмежень.

   Відповідно до ст. 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 року № 33, у 2015 році організовано проведення 43 спеціальних перевірок документів усіх осіб, що пройшли конкурс на посади держслужбовців. З метою дотримання Порядку службою по роботі з персоналом Головного управління Фонду запроваджено моніторинг проведення управліннями Фонду в області спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. Фактів подання неправдивих відомостей не встановлено.

   Відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171, в Головному та територіальних управліннях Фонду визначено перелік посад з підвищеним корупційним ризиком. Відповідно до зазначеного Порядку спецперевірку пройшли 4 державні службовця.

   Робота з підготовки кадрового резерву в Головному та територіальних управліннях Фонду проводиться відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 №199 (зі змінами). З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими особистими річними планами.

   З метою здобуття резервістами практичних та організаційних навичок проводиться їх стажування, залучення до виконання різних доручень, направлення на навчання та підвищення кваліфікації.

   Головним та територіальними управліннями Фонду постійно проводиться аналіз кадрового складу з метою планування кар`єри державних службовців, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності працівниками. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» запроваджено диференційований підхід при встановленні надбавок та преміюванні працівників залежно від ефективності роботи.

   Посилена вимогливість до працівників за виконання покладених на них завдань, залежність матеріального стимулювання від їх відношення до дорученої справи. За 2015 рік до 26 держслужбовців управлінь Фонду застосовані заходи дисциплінарної відповідальності та впливу за різні порушення. З них 6 особам оголошено догани, 1 – звільнено з займаної посади, 13 – затримано до одного року у присвоєнні чергового рангу державного службовця, 2 – попереджено про неповну службову відповідність. За упущення в роботі 158 працівників управлінь фонду депремійовано. Також, за звітний період проведено 7 службових розслідувань, за підсумками якого порушень антикорупційного законодавства не встановлено.

   Головним управління Фонду за звітний період проведено 4 процедури закупівлі товарів та послуг згідно річного плану закупівель на 2015 рік. Річний план відповідно до вимог законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про відкритість використання публічних коштів» був оприлюднений на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та на веб-сайті Головного управління Фонду.

   Під час проведення переговорних процедур із закупівлі поштових послуг та електричної енергії, а також процедур запиту цінових пропозицій щодо закупівлі паперу та картриджів для принтерів ОКІ Головним управління Фонду було забезпечено оприлюднення всієї тендерної документації у порядку, передбаченому вищевказаними законами України.

   За підсумками 2015 року Головним управлінням надані для оприлюднення на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України звіти про виконання договорів, укладених за результатами процедур.

   Стан організації процедур закупівель територіальними управліннями Фонду області, зокрема, забезпечення прозорості у здійсненні державних закупівель, дотримання порядку вибору процедури закупівель та оформлення документації з конкурсних торгів перевіряється юридичним управлінням Головного управління Фонду під час проведення тематичних перевірок. Протягом 2015 року проведено 16 таких перевірок, недоліків не встановлено.

   Також, з метою забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства з державних закупівель територіальними управліннями Головне управління Фонду щоквартально проводить моніторинг проведених останніми закупівель.

   Головним управління Фонду в області забезпечено постійний контроль за формуванням потреби в коштах на пенсійні виплати. Запроваджено та надається до Пенсійного фонду України щоденний моніторинг даних про фінансування виплати пенсій та грошової допомоги підприємств поштового зв`язку та банківських установ. Порушення встановленого порядку виплати пенсій та нецільового використання коштів протягом поточного року відсутні.

   Випадків порушень антикорупційного законодавства за 2015 рік працівниками Головного та територіальних управлінь Фонду в області не встановлено.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28