"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Запобігання та протидія корупції >>> Стан виконання >>> Про виконання за 2016 рік Програми заходів
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів
за 2016 рік

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», наказів Пенсійного фонду України від 01.11.2011 № 154 «Про організацію виконання в Пенсійному фонді України та його органах законодавчих та нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції», від 14.03.2016 № 25 «Про програму Пенсійного фонду України щодо впорядкування антикорупційних заходів на 2016 рік», інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру в Головному та територіальних управліннях Пенсійного фонду України Запорізької області ведеться системна робота щодо протидії корупції, запроваджено щоквартальний моніторинг її стану, про результати інформується Пенсійний фонд України.
  З метою організації виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік (далі - Програма), затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.03.2016 № 25, в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області розроблено та затверджено наказом від 17.03.2016 № 28 відповідний План заходів щодо своєчасного виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Головного та територіальних управліннях Пенсійного фонду України в області на 2016 рік.
  Зазначеним наказом Головного управління Фонду персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» та Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.03.2016 № 25, покладено на начальників територіальних управлінь Фонду в містах та районах області.
  Також, 27 липня поточного року стан виконання антикорупційного законодавства в управліннях Фонду області розглянуто на колегії при начальнику Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області. За підсумками розгляду видано відповідний наказу від 28.07.2016 № 110.
  Протягом 2016 року в Головному та територіальних управліннях Фонду в області корупційних злочинів, визначених у примітці до ст.45 Кримінального кодексу України, та правопорушень пов’язаних з корупцією, передбачених главою 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення, не виявлено.
   Для мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів службами персоналу системно проводиться робота по збору інформації щодо близьких осіб державних службовців, які працюють в одному управлінні, попереджаються особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну сл ужбу» та «Про запобігання корупції». Вперше прийняті на державну службу приймають Присягу державного службовця, про що робиться запис у трудовій книжці. За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами держслужбовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, випадків порушень спеціальних обмежень, визначених у розділі ІV Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено.
  З метою розробки механізмів контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та шляхів врегулюванням конфлікту інтересів здійснюється моніторинг фактів прийняття рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України, у тому числі на виконання судових рішень.
  За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами державних службовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, сумісництва або інших корупційних проявів не виявлено. Також, у звітному періоді не виявлено випадків порушень спеціальних обмежень, визначених у розділі ІV Закону України «Про запобігання корупції».
  Відповідно до антикорупційного законодавства протягом 2016 року працівниками Головного та територіальних управлінь Фонду подано 2384 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік та за період з 01.01.2016 по дату звільнення, у т.ч. призначених на державну службу у звітному періоді, та особами, які були звільнені з відповідних посад у 2015 та 2016 роках.
  З метою всебічного контролю за поданням працівниками управлінь Фонду в області декларацій управлінням персоналу та організаційно-інформаційної роботи Головного управління Фонду продовжено моніторинг, який дає змогу відслідковувати своєчасність їх подання працівниками, що звільнилися протягом звітного періоду. За результатами проведеного службами персоналу контролю поданих державними службовцями декларацій (щодо своєчасності подання, правильності та повноти заповнення, логічного та арифметичного контролю) порушень не встановлено.
  Поряд з цим, виявлено неподання декларацій за 2015 рік 5 особами, що були звільнені з займаних посад протягом 2014 року (управління Фонду в Комунарському та Веселівському районах. За виявленими фактами направлено відповідні листи до органів Прокуратури.
  Протягом 2016 року від органів ДФС та Прокуратури надійшло відповідно 159 повідомлень та 2 подання щодо встановлення недостовірностей за результатами здійснення фінансового контролю декларацій за 2014 рік (71 особа) та 2015 рік (90 осіб). У ході проведення службових перевірок та 2 службових розслідувань, розгляду пояснень працівників та поданих ними коригуючих декларацій за 2014 та 2015 роки встановлено, що в усіх випадках виявлені розбіжності малозначні, скоєні ненавмисно. Враховуючи, що термін притягнення до дисциплінарної відповідальності минув (відповідно ст. 148 Кодексу законів про працю України), до дисциплінарної відповідальності вказані працівники не притягувались та були попереджені про персональну відповідальність за правильність заповнення декларацій.
  Також, на виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування» службами по роботі з персоналом Головного та територіальних управлінь Фонду у вересня-жовтні поточного року проведено роботу по організації подання електронних декларацій особами, які займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. За даними моніторингу вчасно заповнили та подали електронні декларації за 2015 рік усі 393 керівника управлінь Фонду, що фактично працюють, 25 осіб, що перебувають у соціальних відпустках по догляду за дитиною, та 1 керівник, який служить за контрактом.
  Порушення правил етичної поведінки, порядку проведення спеціальної перевірки, відмов у наданні інформації та інших фактів порушень антикорупційного законодавства протягом звітного періоду не встановлено. На виконання аб.3 п.1 Загальних правил етичної поведінки державних службовців особи та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, у вересні поточного року організовано проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання Загальних правил етичної поведінки. Усіма державними службовцями підписано відповідні бланки ознайомлень, які долучено до особових справ.
  Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в Головному та 20 територіальних управліннях Фонду працюють тематичні «прямі» телефонна лінія «Запобігання та протидія корупції». Анонси проведення гарячих ліній розміщуються на web-сайтах Головного і територіальних управлінь Фонду, в мережі Facebook, у ЗМІ та на відповідних дошках оголошень.
  Всього за 2016 року у ЗМІ було опубліковано 87 матеріалів з питань дотримання антикорупційного законодавства, з них на радіо – 28, у друкованих виданнях – 7 та в мережі Інтернет - 52. Також, зазначена інформація регулярно оновляється і на стендах в приміщеннях усіх територіальних управлінь Фонду.
  На web–сайті Головного управління регулярно оновлюється інформація у розділі «Запобігання та протидія корупції», діє рубрика «Задай питання начальнику ГУПФУ», за допомогою якої потягом звітного року отримали відповіді та роз’яснення 189 громадян. Письмові та усні скарги на дії працівників, звернення щодо можливого порушення державними службовцями управлінь Фонду антикорупційного законодавства (в тому числі анонімних звернень) не надходили.
  Протягом 2016 року в управліннях Фонду області проведено 453 семінари, занять, апаратних нарад з питань вивчення норм антикорупційного законодавства. В процесі роботи основний акцент зосереджений на проведенні роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад, що спрямована на формування достатніх знань з питань антикорупційного законодавства, неухильного дотримання його вимог та обмежень.
  Також, у звітному році на базі Центру післядипломної освіти ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України за програмою одноденного семінару (8 академічних годин) за темою «Запобігання і протидія корупції на державній службі» пройшли навчання 120 державних службовців Головного та територіальних управлінь Фонду області.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28