"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Запобігання та протидія корупції >>> Стан виконання >>> Про виконання за І квартал 2017 року Програми заходів
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів
за І квартал 2017 року

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», наказів Пенсійного фонду України від 01.11.2011 № 154 «Про організацію виконання в Пенсійному фонді України та його органах законодавчих та нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції», від 28.02.2017 № 30 «Про програму Пенсійного фонду України щодо впорядкування антикорупційних заходів на 2017 рік», інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру в Головному та територіальних управліннях Пенсійного фонду України Запорізької області ведеться системна робота щодо протидії корупції, запроваджено щоквартальний моніторинг її стану, про результати інформується Пенсійний фонд України.
  З метою організації виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30, (далі - Програма)в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області розроблено та затверджено наказом від 27.03.207 № 54 відповідний План заходів щодо своєчасного виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Головного та територіальних управліннях Пенсійного фонду України в області на 2017 рік.
   Зазначеним наказом Головного управління Фонду персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» та Програми, покладено на начальників об’єднаних управлінь Фонду в області та м. Запоріжжя.
   Протягом І кварталу 2017 року в Головному та територіальних управліннях Фонду в області корупційних злочинів, визначених у примітці до ст.45 Кримінального кодексу України, та правопорушень пов’язаних з корупцією, передбачених главою 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення, не виявлено.
   Для мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів службами персоналу системно проводиться робота по збору інформації щодо близьких осіб державних службовців, які працюють в одному територіальному управлінні, попереджаються особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Вперше прийняті на державну службу приймають Присягу державного службовця, про що робиться запис у трудовій книжці. За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами держслужбовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, випадків порушень спеціальних обмежень, визначених у розділі ІV Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено.
   В Головному та об’єднаних управліннях Фонду з 2016 року запроваджено моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства зокрема, в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при зверненні осіб до суду за захистом своїх прав щодо відновлення виплати пенсій або проведенні перерахунків пенсій.
   У лютому-березні поточного року запроваджено проведення перевірок матеріалів судових та пенсійних справ щодо наявності конфлікту інтересів та, у разі його виявлення, вжитих заходів його врегулювання. За даними моніторингу станом на 01.01.2017 року протягом 2013-2016 років 40 працівників Головного та територіальних управліннях Фонду подавали позови до суду щодо їх пенсійного забезпечення, з них 13 керівників, 18 спеціалістів та 9 недержавних службовців. Станом на 01.04.2017 перевірено 27 пенсійних та судових справ зазначених осіб (67,5 %) щодо виявлення можливості використання своїх службових повноважень при захисті своїх прав та вплив цих повноважень на прийняття судових рішень. За результатами перевірок виявлено, що у 17 випадках конфлікт інтересів відсутній, у 10 – врегульовано шляхом усунення працівників від вчинення дій та прийняття рішень. Перевірки решти пенсійних та судових справ тривають.
   Крім того, в рамках виконання п.3.2.4 Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30, Головним управлінням Фонду запроваджено додатковий моніторинг щодо прийнятих з 01.01.2017 рішень про пенсійне забезпечення працівників управлінь Фонду, за даними якого з початку поточного року працівники, що зверталися за призначенням, перерахунком пенсій, відсутні.
   За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами державних службовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, сумісництва або інших корупційних проявів не виявлено. Також, у звітному періоді не виявлено випадків порушень спеціальних обмежень, визначених у розділі ІV Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до антикорупційного законодавства протягом І кварталу 2017 року працівниками управлінь Фонду подано 1498 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік та за період з 01.01.2017 по дату звільнення.
   З метою всебічного контролю за поданням працівниками управлінь Фонду в області декларацій управлінням персоналу та організаційно-інформаційної роботи Головного управління Фонду продовжено моніторинг, який дає змогу відслідковувати своєчасність їх подання працівниками, що звільнилися протягом звітного періоду. За результатами контролю поданих державними службовцями та звільненими особами декларацій (щодо своєчасності подання) встановлено не подання у встановлений термін декларацій за 2016 рік після звільнення Гонтарь Вірою Іванівною (звільнена 08.07.2016 з посади начальника бюджетно-фінансового відділу УПФУ в Дніпровському районі) та Шеревенець Юлією Володимирівною (звільнена 15.02.2016 з посади начальника відділу контрольно-перевірочної роботи УПФУ в Пологівському районі). На даний час готуються відповідні повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції (термін подання протягом 10 робочих днів після 01.04.2017).
   З початку поточного року від органів ДФС та Прокуратури надійшло відповідно 116 повідомлень та 1 подання щодо встановлення недостовірностей за результатами здійснення фінансового контролю декларацій за 2014 рік (8 осіб), 2015 рік (110 осіб). У ході проведення службових перевірок та 3 службових розслідувань, розгляду пояснень працівників та поданих ними коригуючи декларацій за 2014 та 2015 роки встановлено, що в усіх випадках виявлені розбіжності малозначні, скоєні ненавмисно, подані коригуючи декларації. До дисциплінарної відповідальності вказані працівники не притягувались та були попереджені про персональну відповідальність за правильність заповнення декларацій.
   Порушення правил етичної поведінки, порядку проведення спеціальної перевірки, відмов у наданні інформації та інших фактів порушень антикорупційного законодавства протягом звітного періоду не встановлено. На виконання аб.3 п.1 Загальних правил етичної поведінки державних службовців особи та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, у вересні поточного року організовано проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання Загальних правил етичної поведінки. Усіма державними службовцями підписано відповідні бланки ознайомлень, які долучено до особових справ.
   Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в усіх управліннях Фонду працюють тематичні «прямі» телефонна лінія «Запобігання та протидія корупції». Анонси проведення гарячих ліній розміщуються на web-сайтах Головного і територіальних управлінь Фонду, в мережі Facebook, у ЗМІ та на відповідних дошках оголошень.
   Всього з початку поточного року у ЗМІ було опубліковано 9 матеріалів з питань дотримання антикорупційного законодавства, з них у друкованих виданнях – 3 та в мережі Інтернет - 6. Також, зазначена інформація регулярно оновляється і на стендах в приміщеннях усіх територіальних управлінь Фонду.
   На web–сайті Головного управління регулярно оновлюється інформація у розділі «Запобігання та протидія корупції», діє рубрика «Задай питання начальнику ГУПФУ», за допомогою якої потягом звітного року отримали відповіді та роз’яснення 40 громадян. Письмові та усні скарги на дії працівників, звернення щодо можливого порушення державними службовцями управлінь Фонду антикорупційного законодавства (в тому числі анонімних звернень) не надходили.
   Протягом І кварталу 2017 році в управліннях Фонду області проведено 62 семінари, занять, апаратних нарад з питань вивчення норм антикорупційного законодавства. В процесі роботи основний акцент зосереджений на проведенні роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад, що спрямована на формування достатніх знань з питань антикорупційного законодавства, неухильного дотримання його вимог та обмежень.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28