"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Запобігання та протидія корупції >>> Стан виконання >>> Про виконання у 2013 році Плану заходів
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень
в Пенсійному фонді України та його органах на 2013 рік


    Виконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 „Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року № 1240 „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки”, наказу Пенсійного фонду України від 01.11.2011 № 154 „Про організацію виконання в Пенсійному фонді України та його органах законодавчих та нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції”, Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Пенсійному фонді України та його органах на 2013 рік, інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру постійно перебуває у центрі уваги керівництва Головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в області.

    В Головному та територіальних управліннях Фонду в області системно здійснюються організаційні заходи, спрямовані на:
- безумовне виконання передбачених планом роботи заходів щодо профілактики корупційних діянь;
- дієвий контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни;
- посилення роз’яснювальної роботи щодо упередження порушень державними службовцями вимог антикорупційного законодавства;
- забезпечення добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору та постійного контролю за додержанням законодавства щодо заборони державним службовцям займатись підприємницькою діяльністю;
Основними заходами протидії корупції та здійснення антикорупційного контролю залишаються аналіз поведінки, службових контактів та щорічна оцінка виконання держслужбовцями покладених на них обов’язків і завдань.

    Питання щодо стану реалізації Програми розвитку персоналу органів Пенсійного фонду України на 2009 – 2013 роки та вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» розглядалося у березні 2013 року на засіданні колегії при начальнику Головного управління Фонду, а у жовтні 2013 року – було заслухано звіт з цього питання начальника управління Фонду в м. Токмаку та Токмацькому районі Запорізької області Собецького А.Г. За підсумками колегій видано відповідні накази.

    Відповідно до Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Головному та територіальних управліннях Пенсійного фонду України в Запорізькій області на 2013 рік, затвердженого наказом від 06.03.2013 № 15, в управліннях Фонду області проводиться системна робота щодо протидії корупції, запроваджено щомісячний моніторинг її стану, про результати систематично інформується Пенсійний фонд України.

    Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в Головному управлінні Фонду щомісяця працює тематична пряма телефонна лінія „Запобігання та протидія корупції”, на яку у 2013 році зателефонувало 6 осіб. Письмові та усні скарги на дії працівників, звернення щодо порушення державними службовцями управлінь Фонду антикорупційного законодавства не надходили.

    З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями управлінь Фонду, станом на 01.01.2014 в 20 територіальних управліннях Фонду завершено впровадження системи роботи громадських приймалень за принципом „єдиного вікна”. На веб – сайті Головного управління систематично оновлюється інформація у розділі „Запобігання та протидія корупції”, діє рубрика „Задай питання начальнику ГУПФУ”, за допомогою якої у звітному році отримали відповіді та роз’яснення 105 громадян.

    В управліннях Фонду постійно розглядається на апаратних нарадах, зборах трудових колективів питання щодо запобігання корупційним проявам, проводиться системне вивчення норм законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

    У 2013 році в області проведено 588 семінарів, занять, апаратних нарад, „круглих столів” та 40 тематичних нарад з питань вивчення норм антикорупційного законодавства, в яких прийняли участь 7872 особи. В рамках проведення навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців та програмами короткотермінових семінарів 193 керівника та спеціаліста управлінь Фонду в області прослухали лекції з питань соціальних передумов і суспільно небезпечних наслідків корупції, реформування системи державної служби, етичних норм поведінки державних службовців.

    Відповідно до ст.13 Закону України „Про державну службу” та антикорупційного законодавства в управліннях Фонду організовано подання 1516 державними службовцями органів Фонду декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї за 2012 рік.

    Для мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів та на виконання наказу Пенсійного фонду України від 26.06.2013 № 71 „Про затвердження Плану заходів на 2013 рік щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів” наказом Головного управління Фонду від 22.07.2013 № 57 затверджений План заходів. В рамках виявлення конфлікту інтересів кадровими службами проводиться системна робота по збору інформації щодо близьких осіб державних службовців, які працюють в одному управлінні., попереджуються особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України „Про державну службу” та „Про заходи запобігання і протидії корупції”. Вперше прийняті на державну службу приймають Присягу державного службовця, про що робиться запис у трудову книжку.

    За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами державних службовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, сумісництва або інших корупційних проявів не виявлено.

    В управліннях Пенсійного фонду постійно контролюється додержання вимог чинного законодавства при прийнятті та проходженні державної служби, безумовного дотримання загальних правил поведінки державного службовця. Прийом на державну службу проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169, з обов’язковим проведенням письмових іспитів кандидатів. Протягом 2013 року в управліннях Фонду області за результатами конкурсного відбору здійснено 41 призначення або 28,3 % від загальної кількості проведених призначень, у т.ч. прийнято на державну службу 38 чоловік та переведено на вищі посади 3 працівника.

    Відповідно до ст. 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” та Порядку організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 року № 33, у 2013 році в управліннях Фонду в області організовано проведення 46 спецперевірок документів осіб, що пройшли конкурс на посади держслужбовців. Фактів подання кандидатами на посади державних службовців неправдивих відомостей не встановлено.

    Посилена вимогливість до працівників за виконання покладених на них завдань, залежність матеріального стимулювання від їх відношення до дорученої справи. У звітному році 59 держслужбовців управлінь Фонду було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за різні порушення, що майже на 26 % менше, ніж у 2012 році. З них 7 держслужбовцям оголошено догани, 7 – попереджено про неповну службову відповідність, 45 – затримано до одного року присвоєння чергових рангів та просування на вищу посаду. Протягом року 129 працівників депремійовано.

    Для підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за доручену справу, перевірки рівня професійної підготовки в 2013 році проведено щорічне оцінювання та атестацію державних службовців. За підсумками оцінювання 61 державний службовець, або 6,8 % від фактично оцінених, отримали „високу” оцінку, 820 осіб, або
91,5 %, – „добру” і 15 осіб, або 1,7 % – „задовільну”.

    За результатами проведеної атестації 1134 державних службовців (99,7 %) визнані такими, що відповідають займаним посадам, 3 - відповідають займаним посадам за певних умов.

    В рамках здійснення внутрішнього контролю за організацією роботи територіальних управлінь Фонду у 2013 році в управліннях Фонду області проведено 14 тематичних перевірок додержання антикорупційного законодавства, у ході яких надавалася методична та практична допомога. Результати перевірок свідчать про те, що у територіальних управліннях Фонду вживаються відповідні заходи щодо запобігання та протидії корупції.

    Протягом 2013 року випадків корупційних діянь в органах Пенсійного фонду України в області не встановлено.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28