"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Запобігання та протидія корупції >>> Стан виконання >>> Про виконання за І півріччя 2017 року Програми заходів
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів
за І півріччя 2017 року

  З метою організації виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки, Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік (далі - Програма), затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30, в Головному управлінні Фонду розроблено та затверджено наказом від 27.03.2017 № 54 План заходів щодо своєчасного виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Головного та об’єднаних управліннях Пенсійного фонду України в області на 2017 рік, забезпечено щоквартальний моніторинг та оцінку виконання передбачених завдань.
  Персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» та Програми покладено на начальників об’єднаних управлінь Фонду в області. Для координації роботи по виконанню антикорупційного законодавства штатним розписом Головного управління передбачено посаду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції у складі управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю, яка на даний час вакантна.
  Пріоритетним напрямом роботи є проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад щодо основних положень антикорупційного законодавства, неухильного дотримання його вимог та обмежень, попередження можливих правопорушень, запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання. З початку 2017 року проведено 107 семінарів, нарад, апаратних навчань, лекцій з питань вивчення норм антикорупційного законодавства, в засобах масової інформації оприлюднено 11 матеріалів, спрямованих на формування світогляду неприйняття корупції, з них у друкованих виданнях – 3 та в мережі Інтернет - 8.
  Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, перевірено своєчасність подання, правильність та повноту заповнення 1630 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік та за період з 01.01.2017 по дату звільнення державними службовцями облікового складу, у т.ч. призначених на державну службу та звільнених з роботи у звітному періоді.
  З метою всебічного контролю за поданням працівниками управлінь Фонду в області декларацій управлінням персоналу та організаційно-інформаційної роботи Головного управління Фонду продовжено моніторинг, який дає змогу відслідковувати своєчасність їх подання працівниками, що звільнилися протягом звітного періоду. За результатами контролю поданих державними службовцями та звільненими особами декларацій (щодо своєчасності подання) встановлено несвоєчасне (4 випадки) та неподання (7 випадків) е-декларацій особами, звільненими у 2016 році та протягом І кварталу 2017 року. Відповідальними особами своєчасно складені відповідні акти та направлено 11 повідомлень до НАЗК.
  Протягом І півріччя 2017 року спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендували на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, проводились стосовно 3 кандидатів. Заборони, передбачені частинами третьою, четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», до працівників Головного та об’єднаних управлінь Фонду не застосовувались.
  Забезпечується постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Порушень не встановлено.
  Для мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів службами персоналу системно проводиться робота по збору інформації щодо близьких осіб державних службовців, які працюють в одному управлінні, попереджаються особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Вперше прийняті на державну службу приймають Присягу державного службовця, про що робиться запис у трудовій книжці. За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами держслужбовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, випадків порушень спеціальних обмежень, визначених у розділі ІV Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено.
  В Головному та об’єднаних управліннях Фонду з 2016 року запроваджено моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства зокрема, в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при зверненні осіб до суду за захистом своїх прав щодо відновлення виплати пенсій або проведенні перерахунків пенсій.
  З початку року запроваджено проведення перевірок матеріалів судових та пенсійних справ щодо наявності конфлікту інтересів та, у разі його виявлення, вжитих заходів його врегулювання. За даними моніторингу станом на 01.072017 року 47 працівників Головного та об’єднаних управліннях Фонду подавали позови до суду щодо їх пенсійного забезпечення, з них 12 керівників, 30 спеціалістів та 5 недержавних службовців. Станом на 01.07.2017 перевірено 19 пенсійних та судових справ зазначених осіб щодо виявлення можливості використання своїх службових повноважень при захисті своїх прав та вплив цих повноважень на прийняття судових рішень. За результатами перевірок порушень чинного законодавства не встановлено. Перевірки решти справ тривають.
  Крім того, в рамках виконання п.3.2.4 Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30, Головним управлінням Фонду запроваджено додатковий моніторинг щодо прийнятих з 01.01.2017 рішень про пенсійне забезпечення працівників управлінь Фонду, за даними якого з початку поточного року працівники, що зверталися за призначенням, перерахунком пенсій, відсутні.
  За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами державних службовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, сумісництва або інших корупційних проявів не виявлено. Також, у звітному періоді не виявлено випадків порушень спеціальних обмежень, визначених у розділі ІV Закону України «Про запобігання корупції».
  Відповідно до постанови правління Пенсійного фонд України від 05.11.2015 року № 20-2 «Про впровадження системи обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України на базі централізованих інформаційних технологій» в усіх об’єднаних управліннях Фонду в області впроваджено в експлуатацію централізованої системи «Призначення та виплата пенсій». Забезпечено контроль за додержанням Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 року № 13-1, та використанням рекомендацій Фонду щодо роботи спеціалістів підрозділів обслуговування громадян в умовах дії централізованого призначення та виплати пенсій.
  Впроваджено щомісячний моніторинг за додержанням допуску та доступу до інформації та інвентаризації прав і обсягів доступу користувачів до електронних баз даних та інформаційних систем, що використовуються в Головному та об’єднаних управліннях Фонду. Постійно проводиться робота щодо отримання електронних цифрових підписів державними службовцями Головного та об’єднаних управлінь Фонду. Постійно контролюється стан захисту ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, включаючи прикладні системи.
  Забезпечено постійне виконання регламентних робіт щодо здійснення операцій в автоматизованих системах та автоматизованих робочих місцях, що використовуються в управліннях Фонду в області, ведуться журнали з щомісячною фіксацією таких операцій.
  В області забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності управлінь Фонду та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управлінь Фонду. Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в усіх управліннях Фонду працюють тематичні «прямі» телефонна лінія «Запобігання та протидія корупції». Анонси проведення гарячих ліній розміщуються на web-сайтах Головного і об’єднаних управлінь Фонду, в мережі Facebook, у ЗМІ та на відповідних дошках оголошень. Також, зазначена інформація регулярно оновляється і на стендах в приміщеннях усіх об’єднаних управлінь Фонду.
  На web–сайті Головного управління регулярно оновлюється інформація у розділі «Запобігання та протидія корупції», діє рубрика «Задай питання начальнику ГУПФУ», за допомогою якої потягом звітного року отримали відповіді та роз’яснення 87 громадян. Письмові та усні скарги на дії працівників, звернення щодо можливого порушення державними службовцями управлінь Фонду антикорупційного законодавства (в тому числі анонімних звернень) не надходили.
  Ведеться постійний моніторинг публікацій в засобах масової інформації, на web-сайтах, в соціальних мережах щодо діяльності управлінь Фонду, в тому числі у сфері антикорупційної політики. На постійному контролі в Головному управлінні Фонду знаходиться оперативний розгляд звернень, що надходять з Державної установи «Урядовий контактний центр». У звітному періоді розглянуто 734 звернення громадян, що на 35 % менше, ніж за відповідний період 2016 року, у тому числі 159 звернень або 22 % від вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей. Через «Запорізький обласний контактний центр» до Головного управління Фонду з початку поточного року звернулося 70 громадян, через web-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – 31 особа. На усі звернення надані ґрунтовні роз’яснення у передбачений законодавством термін.
  Забезпечується контроль за додержанням законодавства під час здійснення закупівель за державні кошти. Всі управління Фонду зареєстровані електронній системі публічних закупівель, щоквартально проводиться моніторинг здійснених закупівель, за І півріччя 2017 року стан організації процедур закупівель перевірено юридичною службою Головного управління в 7 об’єднаних управліннях Фонду під час цільових та комплексних перевірок. З початку 2017 року за результатами здійснених електронних процедур закупівель укладено 22 договори на суму 1,4 млн.грн.
  Головним управління Фонду в області забезпечено постійний контроль за формуванням потреби в коштах на пенсійні виплати. Запроваджено та надається до Пенсійного фонду України щоденний моніторинг даних про фінансування виплати пенсій та грошової допомоги підприємств поштового зв`язку та банківських установ. Порушення встановленого порядку виплати пенсій та нецільового використання коштів протягом поточного року відсутні.
  Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в Головному та усіх об’єднаних управліннях Фонду запроваджено роботу «телефонів довіри» в рамках проведення тематичних «прямих» телефонних ліній «Запобігання та протидія корупції». Анонси роботи «гарячих» ліній розміщуються на web-сайті Головного управління, у ЗМІ та на відповідних дошках оголошень.
  З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями в усіх управліннях Фонду успішно функціонують громадські приймальні з обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». Продовжується впровадження аудіо-фіксації під час проведення прийому громадян.
  Для аналізу якості обслуговування громадян та визначення повноти отриманої інформації відвідувачами області Головним управлінням продовжується практика проведення анкетування та опитування громадян в громадських приймальнях об’єднаних управлінь Фонду. З початку поточного року анкетування проведено в 11 об’єднаних управліннях Фонду області, в опитуванні взяли участь 450 громадян, з них 7% - суб’єкти підприємницької діяльності, 25 % - робітники службовці, інші 68 % - пенсіонери. Відвідувачі задоволені роботою спеціалістів підпорядкованих управлінь. Зауваження та пропозиції, які висловлювались здебільш стосуються технічних аспектів (встановлення копіювальних пристроїв, кондиціонерів, банкоматів, кулерів тощо).
  Випадки порушень антикорупційного законодавства у І півріччі 2017 року в Головному та об’єднаних управліннях Фонду в Запорізькій області відсутні.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28