"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Питання пенсійного забезпечення >>> Новини пенсійного законодавства

Новини пенсійного законодавства


 З 11.10.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148-VII, яким внесено зміни до 32 законодавчих актів. Окремі положення цього Закону набувають чинності в декілька етапів: з І жовтня 2017 року, з 1 січня 2018 року, з 1 січня 2021.

Основні зміни, які найбільше впливають на пенсійні виплати:  1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня 2017 року із використанням:
   • середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40грн.;
   • вартості одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсії, знижено з 1,35% до 1 %;
   • стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення: - пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, при стажі 20 років у жінок і 25 років - у чоловіків);
   • доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 p. - за стаж відповідно 20/25 років);
   • показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 1 грудня 2017 року, збільшеного на 79 грн. – 1452грн.
   2. Різні правила призначення пенсій за віком на перехідний період 2017-2019 pp.:
  у 2017 році:
   із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки у розмірі 3764,4 грн. та вартості одного року стажу 1,35%;
  у 2018 році: із застосуванням середньої зарплати за 2016 - 2017 роки та вартості одного року стажу – 1 %;
  починаючи з 2019 року:
із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу - 1 %.
   3. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:
   • на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій призначених до 01.10.2011 р. - за наявності стажу відповідно 20/25 років);
   • з 1 січня 2018 року на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, при стажі 30/35 років після досягнення 65 років;
   • у разі відсутності повного стажу виплачується пропорційно менший розмір пенсії;
   • для шахтарів: у розмірі 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
   4. Запровадження гнучкого “коридору” пенсійного віку (60-63-65 років) для призначення пенсії за віком:
   • за наявності стажу на 01.01.2018 р. 25 років – пенсія призначається у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 p.;
   • за наявності стажу на 01.01.2018 р. від 15 до 25 років –у віці 63 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років у 2028 році;
   • за наявності стажу на 01.01.2019 р. 15 років, але менше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки – пенсія призначатиметься у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшуватиметься на 1 рік. Тобто, з 2028 року пенсія призначатиметься у 65 років особам, які матимуть 15-25 років стажу
   5. Особам, які не мають 15 років стажу, призначається державна соціальна допомога при досягненні ними 65 років. У період з 01.01.2018 по 31.12.2020 тимчасова державна соціальна допомога особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату призначається на період до придбання права на пенсію за віком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   6. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) показника середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на коефіцієнт, що відповідає 50% зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, та на 50% показника зростання індексу споживчих цін за попередній рік.
   У 2019-2020 роках індексація пенсій здійснюватиметься за окремим рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням коефіцієнту підвищення, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін та 50 % показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує попередньому до того, в якому проводиться збільшення.

Інші зміни:   7.Надано можливість «купити» страховий стаж. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Тривалість - купленого стажу враховувати лише для визначення права на пенсію (для підвищення розміру пенсії не враховувається).
   8. Відмінено призначення пенсій за вислугу років (за певними винятками, зокрема для осіб, які мають необхідну вислугу років станом на момент набрання чинності Закону); виплата призначених пенсій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
   9. Збережено право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових - учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).
   10. Зупинено зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались виходом на пенсію в 55 років. Зменшення розміру пенсії застосовується до досягнення пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.03 № 1058 – IV (далі Закон 1058) та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого статтею 26 Закону 1058.
   11. Спеціальні пенсії автоматично переводяться на пенсії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії буде вищим. На перехідний період зберігається право на спеціальні пенсії для осіб, які набули необхідного стажу станом на 01.05.2016 р.
   12. Відновлено з 1 жовтня 2017 року виплату пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі.
   13. Максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску встановлено на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати (55 845 грн.) на заміну раніше діючих 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42 100 гри.).

З 23.06.2017 відбулися зміни в законодавстві щодо Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

   Постановою правління Пенсійного фонду України від 26.04.2017 № 9-1 зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 648/30516 уточнено перелік документів, які надаються для призначення пенсій зі зниженням пенсійного віку, по інвалідності або у разі втрати годувальника учасникам антитерористичної операції або їх сім’ям.

   Документи, які засвідчують особливий статус особи:
   • посвідчення інваліда війни, довідка МСЕК про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку, довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення, а для осіб, яким надано статус інваліда війни відповідно до пунктів 11-13 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також документи, на підставі яких встановлено статус інваліда війни, визначені Порядком надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 № 685 (при призначенні пенсії інвалідам згідно з абзацом шостим пункту 3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону );
   • посвідчення учасника бойових дій, довідка про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення, а для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій, визначені Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 № 413 (при призначенні пенсії учасникам бойових дій згідно з абзацом шостим пункту 3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону);
  • посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого), висновок МСЕК щодо причинного зв’язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов’язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов’язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку, а для осіб, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відповідно до абзаців шостого-восьмого пункту 1 ст. 10 цього Закону, також документи, на підставі яких їм встановлено цей статус, визначені Порядком надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 № 740 (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з абзацом шостим пункту 3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону).
  
З 1 травня 2017 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» збільшиться розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

   Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 травня 2017 року передбачено збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність із 1247 грн. до 1312 грн. (на 65 грн., або 5,2 %).

   У зв’язку з цим з 1 травня 2017 року установами Пенсійного фонду області буде забезпечено проведення масового перерахунку пенсій, а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму, а саме підвищені:
   • мінімальні розміри пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам (за наявності повного стажу);
   • пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
  • надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені виходячи з розміру прожиткового мінімуму.
   Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011), та мінімальний розмір пенсії при наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
   З 1 травня 2017 року будуть перераховані розміри надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме: підвищення ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, надбавка донорам, пенсії за особливі заслуги перед Україною та шахтарям.
   Розмір підвищення до пенсії в кожному конкретному випадку індивідуальний, він залежить від багатьох складових: страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої призначено пенсію, виплати індексації, наявності підвищень та надбавок до пенсії та інше.
   Перерахунки пенсій, надбавок та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, буде здійснено за матеріалами пенсійних справ, в автоматичному режимі.
   З 1 травня 2017 року не переглядається розмір:
  • підвищення особам, які мають статус “дитина війни”, відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»;
  • додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
  • щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”, якщо одержувачі пенсій не є інвалідами, дітьми-інвалідами та не отримують пенсію у разі втрати годувальника.
   Крім того, окремим категоріям пенсіонерів після проведеного перерахунку сума пенсії до виплати не зміниться, а саме:
  • для осіб, у яких розмір пенсії не досягає 949,00 грн. та яким виплачується державна адресна допомога до цього розміру;
  • для осіб, в складі пенсійної виплати яких є сума визначеного розміру індексації, розмір якої перевищує суму підвищення після проведення перерахунку.
   Перерахунок пенсії не провадитиметься працюючим пенсіонерам у частині доплати до мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормативний стаж.
   Виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше, ніж 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2017 –1968,00 грн. (1312 х 150 %).

З 06.02.2017 відбулися зміни в законодавстві щодо пенсійного забезпечення осіб із числа учасників антитерористичної операції

   Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016 №1683-VIII внесено зміни до абзацу шостого пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в частині розширення кола осіб, які мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
  З урахуванням внесених змін право на призначення дострокової пенсії за віком при дотриманні вищезазначених умов з 06.02.2017 будуть мати:
   - військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;
   - дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;
   - особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   - особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   - особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   - особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   - дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   - дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Для призначення дострокової пенсії залежно від категорії, до якої вона належить, особа має надати:

   - документи про вік та стаж особи;
   - довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
   - посвідчення інваліда війна, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого;
   - довідку про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення;
   - довідку МСЕК про визнання інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку;
   - висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку;
   - документи, на підставі яких надано статус інваліда війни, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого.

З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016
  № 1801,«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774, якими врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення у 2017 році


   Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1247 грн., з 01.05.2017 - 1312 грн., з 01.12.2017 - 1373 грн.
  Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017 становить – 1544 грн., з 01.05.2017 - 1624 грн., з 01.12.2017 - 1700 грн.
  Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1600 грн., відповідно, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 40000 грн. (двадцять п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок – 1600 грн. х 25). З 01.05.2017 цей показник встановлено в розмірі 1684 грн., максимальна величина - 42100 грн., з 01.12.2017 прожитковий мінімум для працездатних осіб - 1762 грн., максимальна величина – 44050 грн.
  Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року складає 3200 грн.
  Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 у 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам.
  У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, працюючим:
  – на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),
  – в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»),здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2017 – 1870,50 грн. = 1247 грн. х 150 %).
  Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно з яким їм призначено пенсію.
  Виплата пенсії здійснюється в повному обсязі:
  – особам, яким пенсію призначено відповідно до законів України «Про державну службу» чи «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»,
  – у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів»;
  – іншим особам, яким пенсію призначено згідно із законодавством (в яких розмір пенсії не перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб), у період служби в органах місцевого самоврядування.
  Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.
  Тимчасово, по 31 грудня 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 грн. (крім щомісячного довічного грошового утримання).
  Згідно із Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування.
  Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12470 грн. на місяць (у 2016 році – 10740 грн.). Ставка податку на доходи фізичний осіб – 18 %, військового збору – 1,5% бази оподаткування.  Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.
  З 6 лютого 2017 року набувають чинності зміни, внесені Законом України від 18.10.2016 № 1683-VIIІ до пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо права на дострокове призначення пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення.
  Змінами передбачено, що на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок мають право:
  – військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь в АТО в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО в районах її проведення;
  – учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, та захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в складі добровольчих формувань, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
  – особи, які стали інвалідами війни внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів або виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;
  – особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій та які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення;
  – особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус інваліда війни внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та стали інвалідами війни внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та в період її проведення;
  – дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісті, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО або забезпечення її проведення.

З 1 грудня 2016 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

   Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” з 1 грудня 2016 року збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність із 1130 грн. до 1247 грн. (на 117 грн., або 10,4%).
   У зв’язку з цим з 1 грудня 2016 року установами Пенсійного фонду області забезпечено проведення масового перерахунку пенсій, а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму, а саме підвищені:
   • мінімальні розміри пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам (за наявності повного стажу);
   • пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
   • надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені виходячи з розміру прожиткового мінімуму.
   Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011), та мінімальний розмір пенсії при наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  Підвищені мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам бойових дій та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їх розміри збільшилися на 10,4%.
   З 1 грудня 2016 року перераховано розмір надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме: підвищення ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, надбавка донорам, пенсії за особливі заслуги перед Україною та шахтарям.
   Розмір підвищення до пенсії в кожному конкретному випадку індивідуальний, він залежить від багатьох складових: страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої призначено пенсію, виплати індексації, наявності підвищень та надбавок до пенсії та інше.
  Перерахунки пенсій, надбавок та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, здійснено за матеріалами пенсійних справ, в автоматичному режимі. Підвищені виплати одержать близько 60,5% від загальної кількості пенсіонерів області (349,3 тис.), середній розмір підвищення на одну особу становить 111,49 грн.
  З 1 грудня 2016 року не переглядається розмір:
  • підвищення особам, які мають статус “дитина війни”, відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»;
   • додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
  • щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”, якщо одержувачі пенсій не є інвалідами, дітьми-інвалідами та не отримують пенсію у разі втрати годувальника.
  Крім того, окремим категоріям пенсіонерів після проведеного перерахунку сума пенсії до виплати не змінилась, а саме:
  • для осіб, у яких розмір пенсії не досягає 949,00 грн. та яким виплачується державна адресна допомога до цього розміру;
  • для осіб, в складі пенсійної виплати яких є сума фіксованої індексації, розмір якої перевищує суму підвищення після проведення перерахунку
  Перерахунок пенсії не проводиться працюючим пенсіонерам у частині доплати до мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормативний стаж.
  Виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше, ніж 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2016 – 1870,50 грн. (1247*150 %).

1 липня 2016 року набули чинності зміни до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 та пункту 167.4 статті 167 Податкового кодексу України

   1 липня 2016 року набрав чинності Закон України від 02.06.2016 року № 1411-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій».
   Згідно з Законом не оподатковуватимуться ПДФО та військовим збором суми пенсій (включаючи суму їх індексації), або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року. На сьогодні це 10740 грн.
   Пенсії, які перевищують 10740 грн. у частині такого підвищення, обкладаються ПДФО за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5%.
   Натомість це не стосується пенсій призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
   Слід також зазначити, що впродовж цього року працюючі пенсіонери, розмір пенсії яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, продовжуватимуть одержувати пенсію в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII


   Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

   Згідно з пунктами 10 і 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 10.12.2015 № 889 VIII «Про державну службу» на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону україни від 16.12.1993 № 3723- ХІІ «Про державну службу» (далі - Закон) мають право особи, які на день набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»:
   - мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету Міністрів України;
   - займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету Міністрів України.
   Порядок призначення таких пенсій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 622 "Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", яка застосовується починаючи з 1 травня 2016 року.
   Право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (чоловіки – 35 років, жінки – 30 років), з урахуванням стажу державної служби (10 або 20 років, в залежності від категорії державних службовців, передбаченої пунктом 2 цього Порядку), якщо до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» не призначалася пенсія відповідно до Закону, мають:
  - чоловіки, які досягли віку 62 роки; до досягнення зазначеного віку право на призначення пенсії мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 61 рік - які народилися по 31 грудня 1954 р.; 61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р.;
   - жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
   Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 % суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому:
   - посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби);
   - розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв починаючи з 1 травня 2016 року. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні;
   - у разі коли в осіб, зазначених в пункті 2 цього Порядку, станом на дату звернення немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією починаючи з 1 травня 2016 р., середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат за наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 р. на кількість таких місяців. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні. При цьому для державних службовців, які звернулися за призначенням пенсії у травні 2016 р., а також для осіб, які не працювали починаючи з 1 травня 2016 р. на посадах державної служби, сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 р. як за повний місяць; - матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.
   За бажанням осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, розмір зазначених в абзацах третьому – п’ятому цього пункту виплат визначається в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.
   Форма довідки про заробітну плату, що подається для призначення пенсії державним службовцям, затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики (форми, затверджені постановами правління Пенсійного фонду України від 14.02.2011 № 5-1 та від 04.09.2013 № 15-1 (до внесення змін)).
   У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який є правонаступником, а в разі його відсутності чи перейменування (відсутності) посад, у тому числі відсутності відповідних посад державної служби, довідка видається у порядку, встановленому Мінсоцполітики за погодженням із Нацдержслужбою.
   У всіх випадках заробітна плата для призначення пенсії державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
   Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.

15 квітня 2016 року набули чинності зміни до статті 40
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії

15 квітня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії». Відтак, як і раніше, крім обов’язкового врахування для обчислення пенсії заробітку за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, у разі якщо тривалість останнього становить не менше 60 місяців, за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для розрахунку пенсії може бути врахована заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Звертаємо увагу, що положення цього Закону поширюються також на осіб, яким пенсії призначені (перераховані) у період з 1 січня 2016 року до дня набрання чинності цього Закону.

Перерахунок пенсій провадитиметься за письмовими зверненнями пенсіонерів на підставі наданих документів в строки, визначені статтею 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа. При цьому за зверненнями від 15.04.2016 перерахунок проводиться не раніше дати набрання чинності Закону в новій редакції, тобто з 15.04.2016.

«Зміни, що відбулись з 01.01.2016 року»

З 1 січня 2016 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928 (далі – Закон 928), «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909 (далі – Закон 909), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911 (далі – Закон 911), якими врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

1. Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928 з 01.05.2016 року встановлено:
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2016 року у розмірі 1 130 грн., з 01.12.2016 - 1 208 грн.,
- прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 01.05.2016 - 1 399 грн., з 01.12.2016 - 1 496 грн.

2. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909:
- збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з сімнадцяти до двадцяти п’яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок, що становить з 01.01.2016 - 34 450 грн., з 1 травня - 36 250 грн., з 1 грудня 38 750 грн.
- продовжено справляння податку на доходи фізичних осіб та військового збору з пенсій або щомісячного довічного грошового утримання.

Відповідно до ст.167.4 Податкового кодексу України ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 кодексу.
До об’єкту оподаткування, яким є частина суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що перевищує у 2016 році суму 4134,00 грн., застосовується ставка податку 15 відсотків, військового збору - 1,5 відсотки.

У зв’язку з цим пенсії та щомісячне довічне грошове утримання, розмір яких перевищує у 2016 році суму 4134,00 грн. (1378 грн. х 3), оподатковуються у частині їх перевищення із застосуванням ставки податку 15 відсотків, військового збору - 1,5 відсотки.

3. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911:
- починаючи з 1 січня 2016 року встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пенсії за вислугу років працівникам льотного і льотно-випробного складу, педагогічним працівникам, медикам, працівникам соціального забезпечення, спортсменам та артистам театрально – концертних закладів;
- у 2016 році продовжено особливий порядок виплати пенсій державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, суддям, журналістам та деяким іншим категоріям працівників.

Так, відповідно до внесених змін до законів, що регулюють пенсійне забезпечення, упродовж 2016 року у період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», та «Про судоустрій і статус суддів», раніше призначені пенсії не виплачуються незалежно від виду пенсії та закону, згідно з яким вона призначена.
- у 2016 році в період виконання депутатських повноважень пенсія будь-якого виду виплачується в розмірі 85 відсотків від призначеного розміру.
Щодо порядку виплати наукових пенсій.

У 2016 році збережено норми, закладені з 17 травня минулого року а саме: пенсіонери – науковці, у період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру» та «Про судоустрій та статус суддів», у поточному році отримуватимуть 85 % від розміру пенсії, обчисленої відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсіонери-науковці, які вийшли на пенсію до 01.10.2011, у період роботи на наукових посадах будуть отримувати пенсії у розмірі 85 % від призначеної суми. Тим науковцям, які вийшли на пенсію після 01.10.2011, у період роботи на наукових посадах виплата пенсії здійснюватиметься у розмірі 85% від обчисленої за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Зазначена норма не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників АТО. Громадяни вказаних категорій отримуватимуть призначені пенсії у повному обсязі незалежно від посад, які вони обіймають.
Також у повному обсязі будуть отримувати пенсії протягом особливого періоду особи, які проходять військову службу або обіймають посади в Міноборони України, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки України, Нацгвардії України та інших міністерствах та відомствах.
Пенсії, призначені відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» ветеранам військової служби, які мають відповідні посвідчення та які працюють на посадах державної служби, виплачуються в повному обсязі. Особам, які працюють на інших посадах – в розмірі 85% призначеного розміру пенсії згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911 внесено зміни до ст. 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» відповідно до яких індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.

З 1 вересня 2015 року відбулися зміни в оподаткуванні пенсій ветеранів війни

З 1 вересня 2015 року набирає чинності Закон України від 17.07.2015 № 653 «Про внесення зміни до ст. 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб».
Вищевказаним Законом передбачено, що розмір пенсії осіб, які належать до учасників бойових дій у період Другої світової війни (з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року), інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (членів сімей померлих та загиблих військовослужбовців), не включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.
Це означає, що з 01.09.2015 з пенсій зазначеної категорії осіб податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не справлятиметься.
Управліннями Фонду в області вже проведено відповідну роботу з тим, щоб з 1 вересня отримали неоподатковані пенсії 76 учасників бойових дій у період Другої світової війни, 726 інвалідів війни та 158 членів сімей померлих та загиблих військовослужбовців.
До відома: згідно з чинними сьогодні нормами Кодексу підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (за ставкою 15%) та військовим збором (1,5%) пенсії, розмір яких перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у 2016 році – 4134 грн.).

Запроваджується новий порядок обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Пенсійним фондом України затверджено проект Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України та передано на реєстрацію до Міністерства юстиції.
Зазначений проект Положення, перш за все, містить усі механізми для вирішення проблем сучасної системи обслуговування громадян органами Пенсійного фонду.
Положенням встановлено конкретні вимоги до механізму організації прийому, правил розташування й обладнання приміщень, затверджено схеми дій спеціалістів Пенсійного фонду та вимог щодо їх зовнішнього вигляду та поведінки, що надасть можливість стандартизувати процес обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду.
Вказаним Положенням визначено, що обслуговування буде провадиться у фронт-офісах (громадських приймальнях, що діють за принципом “Єдиного вікна”), в яких прийматимуть документи від пенсіонерів та видаватимуть їм потрібні довідки, незалежно від місця реєстрації або проживання громадян, тобто прив’язок до територіальних одиниць не буде. Оброблятися документи будуть у бек-офісах управлінь Пенсійного фонду.
Крім того, проектом визначені й такі форми обслуговування, як виїзний прийом та дистанційні послуги. Однією з форм дистанційного обслуговування є надання послуг в електронному вигляді, які в органах Пенсійного фонду на сьогодні надають через спеціалізований веб-портал, за допомогою якого людина має доступ до інформації про себе в Єдиному державному реєстрі застрахованих осіб та про розмір пенсії, може подавати заяви, скарги, пропозиції. Передбачається, що можливості веб-порталу будуть значно розширені і буде надана можливість реєстрації в ньому, отримання необхідних даних з використанням електронного цифрового підпису.
Разом з тим, Положення містить норми щодо моніторингу та оцінки якості обслуговування громадян.
З впровадженням нових єдиних стандартів процес обслуговування громадян має стати більш прозорим та комфортним.
З метою впровадження нового порядку обслуговування громадян Пенсійним фондом України розробляється єдина централізована система нарахування і виплати пенсій, яка буде реалізована у Запорізькій області поки що у трьох пілотних районних управліннях: в Шевченківському, Василівському та в м. Мелітополі та Мелітопольському районі.
Модернізація системи обслуговування громадян та перехід на нові форми роботи розраховані не на один рік, але спрямовані на суттєве підвищення рівня обслуговування громадян і мінімізацію часу, необхідного для призначення пенсій, та вирішення інших питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду.

З 1 червня 2015 року Пенсійним фондом України припиняється призначення спеціальних пенсій


Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року №213-VІІІ Пенсійний фонд України з 1 червня 2015 року припиняє призначення спеціальних пенсій депутатам, міністрам, суддям, прокурорам, митникам, податківцям та іншим чиновникам.
Закон України, прийнятий Верховною Радою у березні, передбачав, що уряд до 1 травня має внести відповідний пакет законів про пенсійну реформу і якщо парламент до 1 червня не прийме цей закон, то система спеціальних пенсій в Україні перестає існувати. Тому з 1 червня 2015 року Пенсійний фонд України припиняє призначати пенсії за спеціальними законами.
З червня пенсії народним депутатам, міністрам, суддям, прокурорам, митникам, податківцям та іншим чиновникам будуть призначатися відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Ця норма не стосується науковців та військовослужбовців.


17 травня 2015 року набрав чинності Закон України
від 21.04.2015 № 340-VІІІ «Про внесення змін до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо збереження
науково-педагогічного кадрового потенціалу України»


Відповідно до Закону України від 21.04.2015 № 340-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу України», з 17.05.2015 особам, яким пенсія призначена відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до 01.10.2011 в період роботи на наукових посадах пенсія, розмір якої перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується у розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Порядок виплати пенсії, передбачений Законом України від 02.03.2015 №213VІІІ, для інших працюючих пенсіонерів-науковців залишається незмінним.


У Верховній Раді знаходиться на розгляді проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» №2767 від 30.04.2015


30 квітня 2015 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій».

Комплексна пенсійна реформа передбачає:
1. Призначення всіх пенсій за одним законом.
2. Наведення порядку та встановлення соціальної справедливості у солідарній системі.
В контексті цього законопроекту змінено назву Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». З моменту вступу в дію запропонованого законопроекту, нині діючий основний закон матиме назву «Про систему пенсійного забезпечення та загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідно до якого призначення всіх видів пенсій здійснюватиметься за нормами єдиного закону. Також відбудеться скасування призначення всіх спеціальних пенсій (крім військових).
Обчислення пенсій за єдиним механізмом для всіх категорій громадян наведе порядок та відновить соціальну справедливість у солідарній системі, забезпечить її фінансову збалансованість та стійкість.

3. Запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення урізноманітнить джерела доходів пенсіонерів за рахунок розбудови багаторівневої, багатокомпонентної пенсійної системи, що дозволить виплачувати пенсії з трьох різних джерел:
– солідарної системи;
– накопичувальної системи;
– системи недержавного пенсійного забезпечення.

4. Запровадження професійної пенсійної системи для окремих категорій професій.
Цей Закон регулюватиме порядок формування накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій, одноразових виплат (одноразових професійних пенсійних виплат) або щомісячних професійних пенсійних виплат застрахованим особам, членам їх сімей та іншим особам, передбаченим цим законом.

Запровадження накопичувального рівня заплановане з 1 січня 2017 року. Обов’язковому страхуванню в цій системі підлягатимуть особи до 35 річного віку. Особи віком від 36 до 55 років зможуть прийняти участь у добровільному порядку.
Професійну пенсійну програму буде запроваджено для застрахованих осіб, зайнятих на роботах і посадах за списком №№1 та 2, робітників локомотивних бригад та окремих категорії працівників, водіїв вантажних автомобілів, осіб, які мають право на пенсії за вислугу років (освіта, охорона здоров’я) й інших осіб, яким на 1 січня 2016 року виповнилося не більш як 35 років, а також для держслужбовців, науковців, посадових осіб місцевого самоврядування, прокурорів, суддів не залежно від віку. Передбачається, що ставка внеску у 2017 році у накопичувальній системі становитиме 2 % і кожного наступного року вона буде збільшуватися на 1 % до досягнення 7 % у 2022 році. У подальшому розмір внеску збільшуватися не буде. Гроші від сплати внесків будуть використані для забезпечення сталого економічного розвитку країни.

Гарантом безпеки вкладених громадянами коштів згідно з цим законом виступає держава. Буде створено Накопичувальний пенсійний фонд, який здійснюватиме адміністрування страхових внесків громадян. На конкурсній основі фондом будуть залучені компанії з управління активами, їх діяльність буде контролюватиметься Радою Накопичувального пенсійного фонду і відповідними державними органами.
У разі смерті особи, яка брала участь у накопичувальній системі, до досягнення нею пенсійного віку, належні їй пенсійні активи переходять спадкоємцям за заповітом відповідно до вимог Цивільного кодексу України.


Зміни, які відбулися у пенсійному забезпеченні з прийняттям Закону 213-VІІІ2 березня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VІІІ, основні положення якого набувають чинності з 1 квітня поточного року.
Зазначеним Законом передбачено:

– поступове (протягом 10 років – кожного року на 6 місяців) підвищення пенсійного віку на 5 років для жінок, яким призначаються пенсії за віком на пільгових умовах і пенсії за вислугу років;
– поступове (упродовж 10 років на 6 місяців за рік) збільшення страхового стажу, необхідного для призначення таких пенсій і для чоловіків і для жінок на 5 років, при цьому необхідна тривалість пільгового стажу залишається без змін;
– для окремих категорій (яким пенсії призначаються незалежно від віку, зокрема, для працівників льотного і льотно-випробного складу, працівників, які здійснюють управління повітряним рухом, а також працівників освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортсменів та артистів) на 5 років поступове збільшення необхідного стажу вислуги років (кожного року на 6 місяців);
– обмеження виплати пенсій, призначених відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (на загальних підставах та із зменшенням пенсійного віку), працюючим пенсіонерам: тимчасово, з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року у період роботи пенсіонера на посадах, які дають право на призначення «спеціальних» пенсій відповідно до законів України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», пенсії не виплачуються.

У період роботи на інших посадах – пенсії виплачується у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (або 1423,50 грн.);
– особливий порядок виплати «спеціальних» пенсій, зокрема: пенсії/щомісячне довічне грошове утримання, призначені відповідно до «спеціальних» Законів України («Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій та статус суддів») у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених зазначеними Законами, не виплачуватимуться взагалі.

Пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, а також Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», виплачуватимуться у розмірі 85% від обчисленого на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
У період роботи на інших посадах пенсії, призначені відповідно до цих законів, виплачуватимуться в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Після звільнення з роботи, у т. ч. і зі «спеціальних» посад, виплата пенсії, яка обмежувалась, поновлюватиметься.

Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, поширюватиметься на пенсіонерів незалежно від часу призначення пенсії.
При цьому, обмеження щодо виплати пенсій, не поширюються:

– на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців);
на особливий період до пенсій, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах:
- у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Генеральному штабі України, Збройних Силах України (в тому числі військових комісаріатах);
- в центральних апаратах та територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Управлінні державної охорони України, Державної пенітенціарної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, органах військової прокуратури;
- Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» тимчасово у період з 1 квітня 2015 по 31 грудня 2015 відновлено норму щодо проведення перерахунків пенсій у разі збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від факту роботи пенсіонера (зокрема, з 1 грудня 2015 року).
В той же час, відповідно до вищеназваного Закону України Уряд має підготувати та подати до 1 травня 2015 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо призначення всіх пенсії, в тому числі «спеціальних» (крім пенсій військовослужбовців і наукових працівників) на загальних підставах для запровадження єдиних принципів пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян.
У разі неподання в зазначений термін відповідного проекту Закону з 1 червня 2015 року скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначатимуться відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій та статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України.
З 1 січня 2015 року внесені зміни до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»


Згідно з п. «а» ст. 36 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (в редакції, чинній з 01.01.2015) змінено відсотки при призначенні пенсії в разі втрати годувальника. Відтепер членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при:

– захисті Батьківщини,
– ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків),
або внаслідок захворювання, пов’язаного з:
– перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України,
– ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи,
– участю у бойових діях у мирний час,
які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника пенсія призначається у розмірі:
70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника – на одного непрацездатного члена сім’ї;
90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника – на двох та більше непрацездатних членів сім’ї,
що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї.
У таких самих розмірах незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Крім того, з 1 січня 2015 року мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» згідно із ст. 37 цього Закону встановлено на рівні не нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.


Зміни, які було внесено до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»


Постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1 (зареєстрованою в Мін’юсті України 31.07.2014 за № 895/25672), яка набрала чинності з 29 серпня 2014 року, внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (далі – Порядок).

Цей Порядок викладено в новій редакції у зв’язку зі змінами у пенсійному законодавстві.

Порядком, зокрема, передбачено подання заяви про призначення пенсії засудженим до позбавлення волі, яка подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію за місцезнаходженням виправного закладу (стаття 122 Кримінально-виконавчого кодексу України).
Крім того, проведені зміни передбачають, що заяву про призначення пенсії громадянин України, який проживає на території Криму і не отримує пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подає до органів Пенсійного фонду, що визначені постановою Правління ПФУ від 07.07.2014 р. № 13-4 особисто (це управління Фонду в Генічеському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Чаплинському районах Херсонської області). Також заяву можна подати через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності (така довіреність має бути нотаріально посвідчена), законного представника або надіслати поштою до визначених управлінь Фонду в Херсонській області.
До заяви потрібно додати документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем проживання на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Розширено коло осіб, які можуть подати заяву про призначення пенсії неповнолітньому. Відтепер її можуть подати, крім батьків або опікунів (піклувальників), також усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки та патронатні вихователі.

Змінено термін розгляду документів, поданих для призначення пенсії по втраті годувальника у разі, якщо член сім’ї, який подав відповідну заяву та інші документи, повідомив про наявність інших утриманців, які мають право на призначення пенсії.

Продовжено термін розгляду заяви, поданої на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітної плати набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії згідно з частиною 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Так, у разі відсутності даних про сплату страхових внесків за двадцять четвертий місяць після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, за бажанням особи перерахунок пенсії проводиться за наявні місяці страхового стажу або після надходження відповідних даних за цей місяць за умови, якщо дані надійшли не пізніше трьох місяців від дня звернення за перерахунком пенсії.
У цьому разі днем звернення за перерахунком пенсії є день приймання органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Змінено форми бланків заяви про призначення/перерахунок пенсії та довідки про заробітну плату. Відтепер в довідці зазначається найменування первинних документів, на підставі яких її видано та місце їх знаходження – адресу, за якою можливо здійснити перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Крім того, надано можливість додаткового виключення із заробітку періоду догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку відповідно до абзацу 3 частини першої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за період з 01.07.2000 до 01.01.2005 за умови подання довідка з місця роботи про період такої відпустки.

Зміни у пенсійному забезпеченні


Щодо пенсійного віку:
Визначено єдиний пенсійний вік для жінок і чоловіків - 60 років.
До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 р. н. і старші - після досягнення ними такого віку:
55 років - які народилися до 30 вересня 1956 р. включно:
55 років 6 місяців - від 1 жовтня 1956 р. до 31 березня 1957 р.;
56 років - від 1 квітня 1957 р. до 30 вересня 1957 р.:
56 років 6 місяців - від 1 жовтня 1957 р. до 31 березня 1958 р.;
57 років - з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р;
57 років 6 місяців - від 1 жовтня 1958 р. до 31 березня 1959 р.;
58 років - від 1 квітня 1959 р. до 30 вересня 1959 р.;
58 років 6 місяців - від 1 жовтня 1959 р. до 31 березня 1960 р.;
59 років - від 1 квітня 1960 р. до 30 вересня 1960 р.;
59 років 6 місяців - від 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961р.:
60 років - від 1 квітня 1961 р. до 31 грудня 1961 р.

Новий Закон про пенсійну реформу передбачає фінансове заохочення більш пізнього виходу на пенсію задля пом'якшення наслідків від підвищення пенсійного віку для жінок.
Жінкам, які народилися до 31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищення її розміру, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону, в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. За вихід на пенсію за віком пізніше на п'ять років (наприклад, жінці, що народилася 02.04.1961 р.), пенсія, обчислена за ст. 27 Закону, буде підвищена на 25%).

Закон також вніс зміни до механізму підвищення розміру пенсії у разі відстрочення часу виходу на неї.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами), особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абз. 1 ч. 1 ст. 26 цього Закону, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за її призначенням із підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст. 27 цього Закону, на:
0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Тобто, при відстроченні терміну виходу на заслужений відпочинок пенсія може підвищуватись на 0,5 - 0,75% за кожен місяць роботи після досягнення пенсійного віку.
Мається на увазі, що право відстрочення часу виходу на пенсію мають особи після досягнення 60-річного віку.
Також внесено зміни, до ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно до яких особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію - до 01.01.2022 р.

Пенсії за віком на пільгових умовах

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VІІІ, який набув чинності з 01.04.2015, встановлено поступове підвищення пенсійного віку на 5 років для жінок, яким призначаються пенсії на пільгових умовах.

Таке підвищення відбуватиметься упродовж 10 років, збільшуючи вік виходу на пенсію жінок щороку на 6 місяців:
– з 45 років до 50 років – для жінок, яким пенсії призначатимуться на пільгових умовах за Списком №1;
– з 50 років до 55 років – для жінок, яким пенсії призначатимуться на пільгових умовах за Списком №2, які працюють трактористами-машиністами, доярками, свинарками, які зайняті на вирощувані тютюну, робітницям текстильного виробництва, жінкам-водіям міського пасажирського транспорту.

Крім того, поступово збільшено на 5 років вимоги щодо тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах як для чоловіків, так і для жінок. Таке збільшення відбуватиметься поетапно протягом 10 років на 6 місяців за рік.
З набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII починаючи з 1 січня 2016 року встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пенсії за вислугу років працівникам льотного і льотно-випробного складу, педагогічним працівникам, медикам, працівникам соціального забезпечення, спортсменам та артистам театрально – концертних закладів.

Так, вік виходу на пенсію за вислугу років поступово буде збільшуватись з 45 до 55 років (для льотного та льотно-випробного складу) та від 50 до 55 років (для освітян, медиків, артистів) кожні півроку на 6 місяців.

При цьому збережено право на призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку особам, які мали стаж за вислугу років станом на 1 квітня 2015 року – 25 років чи на 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців.

Щодо стажу:
Збільшено вимоги до страхового стажу, за наявності якого особа набуває права на пенсію за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника.
Так:
а) для призначення пенсії за віком потрібно мати не менш як 15 років страхового стажу (ст.26);
б) для призначення пенсії за І групою інвалідності, залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією слід мати від одного року до 10 років страхового стажу (ст.32 Закону 1058), а саме:
до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;
від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;
від 41 року до досягнення особою 43 років включно — 7 років;
від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 років включно —10 років;

в) для призначення пенсії за II, III групою інвалідності та пенсій в разі втрати годувальника, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника), слід мати від одного року до 14 років страхового стажу (ст.32 і 36 Закону 1058), а саме:
до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;
від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років;

г) особи, визнані інвалідами (незалежно від групи) після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому ч.1 ст.26 названого Закону, тобто не менш як15 років;
Збільшено вимоги до страхового стажу, що дає право на встановлення мінімального розміру пенси за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Так, передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Норми щодо збільшення страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії не поширюються на пенсіонерів, яким пенсію призначено до ухвалення Закону 3668, за винятком тих, яким пенсія перераховуватиметься відповідно до п.4 ст.42 Закону 1058 з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Щодо визначення заробітку:
Змінено період, за який визначатиметься заробітна плата.
Для обчислення пенсії буде враховуватися лише заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. (за цей період індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку, тобто пенсіонеру непотрібно подавати довідку про заробітну плату з підприємства, установи, організації, де він працював).

Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000 р., то така заробітна плата буде враховуватися під час обчислення пенсії за таких умов:
1) у разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становитиме менш як 60 місяців.

Збільшено кількість періодів, які можна вилучити під час визначення заробітку, як невигідні.
Так, за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, вилучаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої ст.24 цього Закону (це період одержання допомоги по безробіттю), та будь-якого періоду страхового стажу поспіль за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Додатково на бажання особи можуть бути вилучені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у період з 1 липня 2000 р. до 1 січня 2005 р., а також періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до п.8, 13 і 14 ст. 11 Закону 1058. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим ч.1 ст.40 Закону 1058, період, за який ураховується заробітна плата, не може бути менш ніж 60 календарних місяців;
Змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення пенсії.
Передбачено, що Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Змінено порядок визначення заробітної плати в разі переведення з одного виду пенсії на інший.
Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду;

У разі переведення з одного виду пенсії на інший на бажання особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч.1 ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії:
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, в разі переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком уперше застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена ч.2 ст.40 цього Закону для призначення пенсії.

Тобто, тільки в разі переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (за дотримання зазначених вимог) заробітна плата для обчислення пенсії буде визначатися з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески (Зс) за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком;

Такий самий принцип закладений в основу визначення заробітку для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Змінами до ст.24 цього Закону передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 р. або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв;

Змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску.

Пунктом 4 ст. 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено, що сума доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок, дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.

Щодо виплати пенсій

У 2016 році діє особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Так, у період з 1 січня і до кінця поточного року працюючим пенсіонерам пенсії виплачуватимуться у розмірі 85 % від призначеного розміру.

Це стосується лише працюючих пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (1611 грн.) Після звільнення з роботи, виплата пенсії поновлюється в повному обсязі.

Вказана норма не поширюється на пенсії, розмір яких є меншим ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, а також на пенсії працюючих пенсіонерів з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників АТО.

Змінено порядок виплати «спеціальних» пенсій»

У 2016 році діє особливий порядок виплати пенсій державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, прокурорам, суддям, журналістам та деяким іншим категоріям працівників.
Так, відповідно до внесених змін до законів, що регулюють пенсійне забезпечення, упродовж 2016 року у період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», та «Про судоустрій і статус суддів», раніше призначені пенсії не виплачуються незалежно від виду пенсії та закону, згідно з яким вона призначена.
Разом з тим, у 2016 році в період виконання депутатських повноважень пенсія будь-якого виду виплачується в розмірі 85 відсотків від призначеного розміру.

Щодо порядку виплати наукових пенсій

У 2016 році збережено норми, закладені з 17 травня минулого року, а саме: пенсіонери – науковці, у період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру» та «Про судоустрій та статус суддів», у поточному році отримуватимуть 85 % від розміру пенсії, обчисленої відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсіонери-науковці, які вийшли на пенсію до 01.10.2011, у період роботи на наукових посадах будуть отримувати пенсії у розмірі 85 % від призначеної суми. Тим науковцям, які вийшли на пенсію після 01.10.2011, у період роботи на наукових посадах виплата пенсії здійснюватиметься у розмірі 85% від обчисленої за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Зазначена норма не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників АТО. Громадяни вказаних категорій отримуватимуть призначені пенсії у повному обсязі незалежно від посад, які вони обіймають.
Також у повному обсязі будуть отримувати пенсії протягом особливого періоду особи, які проходять військову службу або обіймають посади в Міноборони України, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки України, Нацгвардії України та інших міністерствах та відомствах.
Пенсії, призначені відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» ветеранам військової служби, які мають відповідні посвідчення та які працюють на посадах державної служби виплачуються в повному обсязі. Особам, які працюють на інших посадах – в розмірі 85% призначеного розміру пенсії згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Щодо перерахунку пенсії:
Збережено право працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії.

Перерахунок здійснюватиметься:
а) за наявності в пенсіонера не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховуватиметься заробітна плата (дохід), з якої обчислено пенсію;
б) на бажання пенсіонера під час перерахунку пенсії може бути враховано також заробітну плату за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст.40 цього Закону (тобто можна здійснити перерахунок пенсії з урахуванням заробітку, одержаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії). У цьому випадку заробітна плата визначатиметься із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Порядок перерахунку пенсії, передбачений п.4ст.42 Закону 1058, не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення", та які не досягли віку, встановленого ст.26 цього Закону;

Змінено порядок перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, відповідно підвищується розмір пенсії.

Ухваленими змінами передбачено, що пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з одержанням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), такий перерахунок здійснюється після звільнення з роботи або припинення такої діяльності з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який установлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28