"Гаряча лінія" Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області тел. 0(61)-213-23-63 (щодня з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00)
Пошук по сайту

Головна сторiнка >>> Запобігання та протидія корупції >>> Стан виконання >>> Про виконання у І півріччі 2016 року Програми заходів

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми Пенсійного фонду України

щодо впровадження антикорупційних заходів

у І півріччі 2016 року

   З метою організації виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки, Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік (далі - Програма), затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.03.2016 № 25, в Головному управлінні Фонду розроблено та затверджено наказом від 17.03.2016 № 28 План заходів щодо своєчасного виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в Головного та територіальних управліннях Пенсійного фонду України в області на 2016 рік, забезпечено щоквартальний моніторинг та оцінку виконання передбачених завдань.
  Персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» та Програми покладено на начальників територіальних управлінь Фонду в області. Для координації роботи по виконанню антикорупційного законодавства в Головному управлінні створено посаду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції у складі відділу внутрішнього аудиту, яка на даний час вакантна.
  Пріоритетним напрямом роботи є проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців та претендентів на заміщення вакантних посад щодо основних положень антикорупційного законодавства, неухильного дотримання його вимог та обмежень, попередження можливих правопорушень, запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання. З початку 2016 року проведено 226 семінарів, нарад, апаратних навчань, лекцій з питань вивчення норм антикорупційного законодавства, в засобах масової інформації оприлюднено 35 матеріалів, спрямованих на формування світогляду неприйняття корупції, з них на радіо – 15, у друкованих виданнях – 2 та в мережі Інтернет - 18.
  Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, перевірено своєчасність подання, правильність та повноту заповнення 1776 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік та за період з 01.01.2016 по дату звільнення усіма державними службовцями облікового складу, у т.ч. призначених на державну службу та звільнених з роботи у звітному періоді. На web-сайті Пенсійного фонду України оприлюднені відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік керівництва Головного та територіальних управлінь Фонду.
  До спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції від управлінь Фонду в Комунарському та Веселівському районах направлено повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства, а саме 4 колишніх працівника вчасно неподали декларації за 2015 рік.
  З почату 2016 року від органів ДФС та Прокуратури надійшло відповідно 54 повідомлення та 2 подання щодо встановлення недостовірностей за результатами здійснення фінансового контролю декларацій за 2014 рік. У ході проведення службових перевірок та 2 службових розслідувань, розгляду пояснень працівників та поданих ними коригуючих декларацій за 2014 рік встановлено, що в усіх випадках виявлені розбіжності малозначні, скоєні ненавмисно. Враховуючи, що термін притягнення до дисциплінарної відповідальності минув відповідно ст. 148 Кодексу законів про працю України держслужбовці були попереджені про персональну відповідальність за правильність заповнення декларацій.
  Протягом І півріччя 2016 року спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендували на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в області не проводились. Заборони, передбачені частинами третьою, четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», до працівників Головного та територіальних управлінь Фонду не застосовувались.
  Забезпечується постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, в тому числі, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Порушень не встановлено. Для мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів службами персоналу системно проводиться робота по збору інформації щодо близьких осіб державних службовців, які працюють в одному управлінні, попереджаються особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України „Про державну службу” та „Про запобігання корупції”. Вперше прийняті на державну службу приймають Присягу державного службовця, про що робиться запис у трудовій книжці. За результатами перевірок фактів суперечності між особистими інтересами держслужбовців управлінь Фонду та їх службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень, випадків порушень спеціальних обмежень, визначених у розділі ІV Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено.
  З метою розробки механізмів контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та шляхів врегулюванням конфлікту інтересів здійснюється дослідження фактів прийняття рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України та членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень. У березні 2016 року проаналізовано правомірність прийняття рішень щодо пенсійного забезпечення керівного складу Головного та територіальних управлінь Фонду. Встановлено наявність 5 позовів керівників територіальних органів, їх заступників та членів їх сімей. Усі позовні заяви були задоволені , з них 3 судових рішення виконані.
  В межах реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснено суцільну перевірку правильності виплати пенсій державним службовцям, визнаним інвалідами І та ІІ груп, проведено черговий контроль своєчасності припинення виплати пенсій у зв’язку із смертю пенсіонерів. Щомісячно аналізувалась своєчасність проведення перерахунку пенсійних виплат інвалідам війни ІІ та ІІІ груп, учасникам бойових дій, які досягли 85-річного віку.
  Відповідно до постанови правління Пенсійного фонд України від 05.11.2015 року № 20-2 «Про впровадження системи обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України на базі централізованих інформаційних технологій» в усіх територіальних управліннях Фонду в області розпочато впровадження в експлуатацію централізованої системи призначення та виплати пенсій. Забезпечено контроль за додержанням Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 року № 13-1, та використанням рекомендацій Фонду щодо роботи спеціалістів підрозділів обслуговування громадян в умовах запровадження централізованого призначення та виплати пенсій.
  Впроваджено щомісячний моніторинг за додержанням допуску та доступу до інформації та інвентаризації прав і обсягів доступу користувачів до електронних баз даних та інформаційних систем, що використовуються в Головному та територіальних управліннях Фонду. Проведено роботу щодо отримання електронних цифрових підписів працівників відділів обслуговування громадян та оформлення 108 сертифікатів відкритих ключів. Постійно контролюється стан захисту ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, включаючи прикладні системи.
  Забезпечено постійне виконання регламентних робіт щодо здійснення операцій в автоматизованих системах та автоматизованих робочих місцях, що використовуються в управліннях Фонду в області, ведуться журнали з щомісячною фіксацією таких операцій.
  В області забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності управлінь Фонду та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управлінь Фонду. У травні 2016 року громадській організації «Суспільне око» надана публічна інформація щодо кількості застрахованих осіб, страхувальників та фізичних осіб-підприємців. Також, у червні поточного року на колегії при начальнику Головного управління Фонду за участю представників громадських організацій Запорізького відділення Фонду інвалідів України, Запорізької обласної організації ветеранів України та Запорізької обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз інвалідів – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» розглянуто питання щодо обслуговування громадян з особливими потребами.
  Для забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупційних проявів на інформаційних стендах управлінь Фонду та web-сайті Головного управлінь регулярно оновлюється інформація у розділі „Запобігання та протидія корупції”, діє рубрика „Задай питання начальнику ГУПФУ”, за допомогою якої з початку поточного року отримали відповіді та роз’яснення 105 громадян. Від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування та громадян повідомлення, письмові та усні скарги на дії працівників управлінь Фонду щодо можливих корупційних порушень, в тому числі анонімні, не надходили.
  Ведеться постійний моніторинг публікацій в засобах масової інформації, на web-сайтах, в соціальних мережах щодо діяльності управлінь Фонду, в тому числі у сфері антикорупційної політики. На постійному контролі в Головному управлінні Фонду знаходиться оперативний розгляд звернень, що надходять з Державної установи «Урядовий контактний центр». У звітному періоді розглянуто 1152 звернення громадян, що на 33 % більше, ніж за відповідний період 2015 року, у тому числі 556 звернень або 48 % від вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей.
  Забезпечується контроль за додержанням законодавства під час здійснення закупівель за державні кошти. Всі територіальні управління Фонду зареєструвалися в електронній системі публічних закупівель, щоквартально проводиться моніторинг здійснених закупівель. У травні – червні 2016 року територіальними управліннями Фонду вже проведено електронні процедури закупівель комп’ютерної техніки. З початку поточного року стан організації процедур закупівель перевірено юридичною службою Головного управління в 10 територіальних управліннях Фонду під час цільових та комплексних перевірок.
  Головним управління Фонду в області забезпечено постійний контроль за формуванням потреби в коштах на пенсійні виплати. Запроваджено та надається до Пенсійного фонду України щоденний моніторинг даних про фінансування виплати пенсій та грошової допомоги підприємств поштового зв`язку та банківських установ. Порушення встановленого порядку виплати пенсій та нецільового використання коштів протягом поточного року відсутні.
  Для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, вчинені посадовими особами управлінь Фонду, в Головному та 20 територіальних управліннях Фонду запроваджено роботу «телефонів довіри» в рамках проведення тематичних «прямих» телефонних ліній «Запобігання та протидія корупції». Анонси роботи «гарячих» ліній розміщуються на web-сайті Головного управління, у ЗМІ та на відповідних дошках оголошень.
  З метою зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями в усіх управліннях Фонду успішно функціонують громадські приймальні з обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна». Продовжується впровадження аудіо-фіксації під час проведення прийому громадян.
  Для аналізу якості обслуговування громадян та визначення повноти отриманої інформації відвідувачами області Головним управлінням продовжується практика проведення анкетування та опитування громадян в громадських приймальнях територіальних управлінь Фонду. З початку поточного року анкетування проведено в 10 районах Фонду області, в опитуванні взяли участь 380 громадян, з них 5% - суб’єкти підприємницької діяльності, 14 % - робітники службовці, інші 81 % - пенсіонери. Відвідувачі задоволені роботою спеціалістів підпорядкованих управлінь. Зауваження та пропозиції, які висловлювались здебільш стосуються технічних аспектів (встановлення копіювальних пристроїв, кондиціонерів, тощо).
  Випадки порушень антикорупційного законодавства у І півріччі 2016 року в Головному та територіальних управліннях Фонду в Запорізькій області відсутні.
  Останнi новини
 Головне управлiння iнформує:
02-04-2018
УВАГА!!!
   З 02.04.2018 року працює інформаційна сторінка Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області,...
02-04-2018
До уваги внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей
   З 1 липня 2016 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №...
Головна Написати нам листа Карта сайту На початок сторiнки
Copyright © 2007 ГУ ПФУ в Запорiзькiй областi Hosted & Created by Dmitry
69057, Україна, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 158-б   Телефон + 38 (061) 224-63-27, факс + 38 (061) 224-63-28